Privacyverklaring Bron Bouwbedrijf

27 juli 2018


Uw privacy is voor Bron Bouwbedrijf van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Bron Bouwbedrijf allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met info@bronbouw.nl/


Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben het "Data Processing Amendment"  van Google getekend. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Hierdoor slaan wij geen persoonsgegevens van u op en is deze manier toegestaan zonder dat u toestemming hoeft te geven via een cookiebanner.


Contactformulier (e-mail)

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw telefoonnummer, e-mailadres en naw-gegevens. Deze hebben wij nodig om contact met u op te nemen. Wij bewaren deze informatie naargelang de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.


Review schrijven

Op onze website kunt u een review schrijven over ons. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres en naw-gegevens. Deze hebben wij nodig om contact met u op te nemen en om uw review op onze website te kunnen plaatsen. Wij bewaren deze informatie naargelang de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige afhandeling daarvan.


Uw project kan op de website worden geplaatst

Voor-, tijdens en na het project dat wij bij u hebben uitgevoerd maken wij foto’s van het werk dat wij bij u leveren. De mogelijkheid bestaat dat wij deze foto’s op onze website plaatsen als project zijnde. Dit is om te laten zien welke werkzaamheden wij zoal uitvoeren en ook waar. Uiteraard houden wij daarin rekening met uw privacy. Mocht u bezwaar hebben tegen het maken van foto’s en/ of het plaatsen van foto’s op onze website, dan vernemen wat dat graag van u. U kunt dit direct melden bij onze medewerkers bij u op locatie of via info@bronbouw.nl.


Wordt u Klant

Wanneer u bij ons klant wordt, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn.

Hiervoor gebruiken wij uw factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres, naw-gegevens en geslacht.  Deze hebben wij nodig vanwege het contact dat we met u hebben. Wij bewaren deze informatie naar gelang van de aard nodig is.


Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven, instellingen of instanties, tenzij dat nodig is voor de dienst die u bij ons afneemt of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie. Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie. Wij hebben strikte afspraken met hen en zij moeten de Europese privacywet naleven. Wij vragen dan altijd eerst uw toestemming voordat zij uw gegevens krijgen.

In onze website zijn social media buttons en Youtube video’s opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten, na goedkeuring, uw persoonsgegevens. 


Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden die informatie kunnen opslaan op uw computer, telefoon of tablet. Met functionele cookies zorgen we er voor dat de website goed en functioneel werkt. Met tracking cookies kan ook het surfgedrag gemeten en vastgelegd worden. 

Onze website maakt gebruik van zowel functionele als tracking cookies. 


Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een cookiemelding met uitleg over de cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. In onze cookieverklaring laten wij zien welke cookies we met welk doel gebruiken. Het is mogelijk om een afzonderlijke toestemming per cookie-categorie door te geven, maak hiervoor gebruik van de betreffende check-box.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen. Wilt u deze cookies niet meer ontvangen op onze website? Wijzig dan uw cookie-voorkeur bij onze cookieverklaring. 


Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert
  • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst of bedrijfsvoering wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.


Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.


Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens 

Bron Bouwbedrijf

Industrieweg 14, 4191 NV Geldermalsen

info@bronbouw.nl

0345 – 576008

“Een betrouwbare, goede aannemer die voor kwaliteit gaat!”


Oscar Vreugdenhil